Kontaktinformasjon

Henvendelser som gjelder bachelorprogrammet Biologi og bachelorprogrammet Biovitenskap, samt alle bachelor emner fra BIO1000 til BIO3081, MNKOM3000/4000 og MNKOM9000

Studiekonsulent

My Hanh Tu

E-post: studieinfo-bachelor@ibv.uio.no

Henvendelser som gjelder bachelorprogrammet Molekylærbiologi og biologisk kjemi og bachelorprogrammet Biovitenskap, samt alle bachelor emner fra MBV1010 til MBV3090.

Henvendelser som gjelder masterprogrammet Molekylær biovitenskap og alle master- og ph.d.-emner fra MBV4010 til MBV9520.

Studiekonsulent

Torill Rørtveit

Epost: studieinfo@ibv.uio.no

Henvendelser som gjelder masterprogrammet Biologi og alle master- og ph.d.-emner fra BIO4000 til BIO9600.

Studiekonsulent

Lise Bøkenes

E-post: studieinfo@ibv.uio.no

Henvendelser som gjelder ph.d.

Studiekonsulent

Anna Mazzarella

 

E-post: studieinfo@ibv.uio.no

 

Studietilbud og opptak ved MN-fakultetet.

 

Opptak og semesteravgift.