Kontaktinformasjon

Henvendelser som gjelder bachelorprogrammet Biovitenskap eller Biologi, og bacheloremner

Studieleder

My Hanh Tu

E-post: studieinfo@ibv.uio.no

Henvendelser som gjelder bachelorprogrammet Biovitenskap eller Molekylærbiologi og biologisk kjemi, og bacheloremner.

Henvendelser som gjelder masterprogrammet Molekylær biovitenskap og masterprogrammet i Biovitenskap og alle master- og ph.d.-emner.

Henvendelser som gjelder masterprogrammet Biologi og masterprogrammet i Biovitenskap og alle master- og ph.d.-emner.

Studiekonsulent

Kyrre Grøtan

Epost: studieinfo@ibv.uio.no

Arbeidsplass på Naturhistorisk museum

Henvendelser som gjelder ph.d.

Studiekonsulent

Elisabeth Hoff

 

E-post: studieinfo@ibv.uio.no

 

Studietilbud og opptak ved MN-fakultetet.

 

Opptak og semesteravgift.