Glukoneogenese - baklengs glykolyse

Plantene har mulighet til å bruke glykolysen baklengs kalt glukoneogenese. Dette skjer ved spiring av fettfrø hvor fett omdannes til sukker. 

 Fettsyrene brytes ned til acetyl-CoA i -oksidasjonb i glykosysomer. Det hoppes over to dekarboksyleringstrinn i sitronsyresyklus via glyoksylatsyklus. Noen trinn i glykolysen er irreversible slik som ATP-avhengig fosfofruktokinase. Istedet brukes fruktose-1,6-bisfosfatase som omdanner fruktose1,6-bisfosfat til fruktose-6-fosfat. Det finnes en mulighet til katalysert av pyrofosfat-avhengig fosfofruktokinase som katalyserer reaksjonen:

Fosfofruktokinase

Dette er en reversibel enzymreaksjon og kan virke både under glykolysen og glukoneogenesen.

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:42 - Sist endret 15. feb. 2011 12:04