Münchs massestrømshypotese

Transport av fotosynteseprodukter

Floemtransport

Münchs massestrømshypotese (trykkstrømshypotese) som forklarer transporten av fotosynteseprodukter i floemet (silvevet). I floemtransporten lastes sukker inn i silrørene ved produksjonsstedet. Sukker senker vannpotensialet i silrørene og vann vil følge etter. Ved forbruksstedet, som kan være skuddet med unge blad, frukt eller røtter, vil sukker fraktes ut av silvevet. Vann vil samtidig fraktes ut. Vannet kan resirkuleres via xylemet. På denne måten drives sukkeret med vannstrømmet fra produktsjonssted (source) til forbrukssted (sink). Transporten i floemet , i motsetning til i xylemet, kan gå både oppover og nedover i planten.

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:42 - Sist endret 14. feb. 2011 15:15