Plantefysiologi

Fotosyntese

Fotosyntese

C4-metabolisme

  C4-metabolisme

En type C4-metabolisme hos planter. CO2 assimileres som bikarbonat (HCO3-) til fosfoenolpyruvat (PEP) katalysert av enzymet fosfoenolpyruvat karboksylase i cytoplasma i mesofyllcellene i bladet. Produktet oksaledikksyre (OAA) fraktes inn i kloroplasten og omdannes der til malat (eplesyre) katalysert av malat dehydrogenase. Malat fraktes til kloroplasten i slirecellene. Malat avgir der CO2 katalysert av malat enzym. CO2 assimileres i slirecellekloroplastene katalysert av ribulosebisfosfat karboksylase (rubisko) og produktet blir 3- fosfoglycersyre som kan gå inn i Calvinsyklus. Pyruvat fraktes tilbake til mesofyllkloroplastene og omdannes der tilbake til fosfoenolpyruvat katalysert av enzymet pyruvat Pi dikinase. Samtidig dannes det AMP og pyrofosfat (PPi). Det trengs ett ATP for å gjendanne ADP fra AMP. I en annen type C4-metabolisme transamineres oksaledikksyre til aminosyren aspartat. C4-metabolisme er en mekanisme for å få fraktet karbondioksid til slirecellene.

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:43