Plantefysiologi

Mineralnæring

 Grunnstoff % i tørrstoff
Nitrogen (N) 1 - 7
Fosfor (P) 0.1 - 1
Svovel (S) 0.06 - 0.9
Kalium (K) 1 - 7
Kalsium (Ca) 0.5 - 2.0
Magnesium (Mg) 0.07 - 0.9
Klorid (Cl) 0.02 - 1
Jern (Fe) 0.002 - 0.05
Bor (B) 0.007 - 0.02
Mangan (Mn) 0.001 - 0.1
Zink (Zn) 0.001 - 0.04
Kobber (Cu) 0.0004 - 0.002
Molybden (Mo) 0.0001
Nikkel (Ni) 0.0001
Karbon (C) 39.5
Oksygen (O) 40
Hydrogen (H) 5.5

Gjennomsnittelig innehold av grunnstoffer (makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer) i plantene relatert til biomasse tørrstoff. Innholdet varierer avhengig av art og vekstforhold. Opptil 90% av tørr plantebiomasse har sin opprinnelse fra CO2

Tilbake til hovedside,

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:43 - Sist endret 3. jan. 2022 13:45