Plantefysiologi

Mangelsymptomer

Mineralnæring

 

Mangelsymptomer

 Grunnstoff Transport Mangelsymptomer
Nitrogen (N) + Eldre blad bleke gul- eller lysebrun farget og visner tidlig. Dannelse av anthocyaniner. Forholdet topp:rot mindre enn normalt. Ofte meget lange røtter. Mindre cellestørrelse enn normalt.
Fosfor (P) + Eldre blad bleke og visner tidlig. Blågrønn farge på yngre plantedeler. Forholdet topp:rot mindre enn normalt. Dannelse av anthocyaniner. Skuddene er korte og tynne. Eldre blad lys bronsefarget med purpur- eller brunfargete flekker.
Kalium (K) +  Forkortede stengelledd. Puklede blad. Nedsatt stråstivhet. Klorotiske feller eller nekrotisk kant på bladene.
 Svovel (S) - Klorose i yngre blad. Jevnt gule blad uten nekrotiske flekker.
Magnesium (Mg) +/-  Klorose som begynner på de eldste bladene. Bladnervene ofte grønne. Nekrotiske flekker på blad, og bladspiss og bladrand bøyes oppover. Blad kan kastes av.
Kalsium (Ca) -  Unge blad forvridd, forkrøplet og med irregulær form, med spissen bøyd bakover og krøllete bladrand. Skuddspissen dør. Dårlig rotsystem. Gjør at frukt råtner i spissen.
Jern (Fe) -  Klorose i de yngste bladene. Ledningsstrengene grønne. Deler eller hele unge blad tørker ut og kastes av.
Molybden (Mo) -  Kloroseflekker på de eldste bladene. Bladutviklingen hemmes.
Mangan (Mn) -  Klorotiske flekker på yngre blad (lysflekksyke), men de minste ledningsstrengene forblir grønne. Nekrotiske flekker flekkvis på bladene.
Kobber (Cu) -  Klorose i bladkant og bladspisser (gulspiss-syke).
Zink (Zn) - Små blad. Klorose mellom ledningsstrengene som seinere blir nekrotisk. Få og små blad og korte internodier gir rosettdannelse på skudd. Blad visner fra basis og mot spissen.
Bor (B) -  Skuddspissen dør. Basis av unge blad i skuddspissen blir lys grønne. Frukt, røtter og stamme kan sprekke utvendig og råtne innvendig. Plantene blir forkrøplet. Hjerteråte hos rotvekster, brune og hule stengler hos blomkål. Nekrotiske bladflekker.
Klorid (Cl)   Klorotiske og nekrotiske blad.

Eksempler på symptomer hvis det blir for lite av et nødvendig grunnstoff i planteveksten. Responsen avhenger av art. Noen grunnstoffer kan forflyttes internt i planten via floemet fra eldre til yngre deler av planten (+). Grunnstoffer som ikke retranslokeres på denne måten er merket (-). Symptomer kan være klorose, nekrose eller syntese av anthocyaniner, og om manglene viser seg på de eldste eller yngste bladene.

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:43