Brassinosteroider

I 1960 startet Mitchell og medarbeidere ved USDA å undersøke pollen for å lete etter nye vekstsubstanser. Det hadde vært lenge kjent at pollen var en rikt råstoff for plantevekstregulatorer. Som bioassay for å påvise hormoner brukte de økt vekst av det andre stengelinternodiet fra bønner. Størst vekst fikk de fra pollen fra svartor (Alnus glutinosa) og raps (Brassica napus). De fant et stoff som ga så rask vekst i bioassayet at stengelen ble splittet over det første bladparet. De mente at årsaken til veksten måtte være en ny gruppe fettløselige hormoner som de kalte brassiner. Bier ble brukt til innsamling av rapspollen. Fra 500 lb (= 227 kg) med pollen fra raps ble det isolert 10 mg av aktivt krystallinsk materiale. Det skulle vise seg at brassinolid var den aktive komponenten, det første plantevekststoff i planter med steroidstruktur. Idag er det kjent 60 forskjellige brassinosteroider isolert fra planter og alger.

Brassinosteroider har lik struktur som ergosterol i plamsmamembran og tonoplast og lages fra campesterol. Brassinosteroider påvirker cellestrekning, celledeling, aldring og differensiering.

Strukturformel

Steroider fra planter

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:43 - Sist endret 15. feb. 2011 13:21