Plantefysiologi

Etylen

Plantehormoner

Trippeleffekten av etylen

Trippeleffekten

Trippeleffekten hos etiolerte frøplanter av ert (Pisum sativum). Kontrollplante lengst til venstre har vokst i en atmosfære uten etylen. Den apikale kroken har delvis rettet seg ut. Planten i midten har vokst i lav etylenkonsentrasjon og planten lengst til høyre i høyest etylenkonsentrasjon. Etylen gir:
1) Redusert strekningsvekst
2) Økt tykkelsesvekst
3) Minsket evne til å respondere på tyngdekraften (rota på planten til høyre vokser ut til siden).

Hvis frøplanten skal trenge seg gjennom hard jord gir dette en mekanisk motstand som resulterer i økt syntese av etylen i planten og deretter endret formdannelse (thigmorfogenese). Planten blir derved tykkere og kan lettere trenge gjennom jorda. At rota vokser ut til siden kan gjøre at rota vokser utenom steiner eller spesielt hard jord.
Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:44