Jasmonat

Jasmonat ble først isolert fra oljen fra Jasminum grandiflorum. Jasmonater er syklopentanonforbindelser og lages fra linolensyre i røtter skudd og frukt. Jasmonater har blitt funnet i høyere planter, bregner, moser og sopp. Jasmonatene påvirker en lang rekke prosesser i plantene ved å hemme vekst og fremskynde aldring. Jasmonat deltar i fruktmodning, dannelse av rotknoller i potet, stomatalukking, dannelse av lagringsproteiner, hemmer cellevekst og spiring av frø og pollen. Tilføres jasmonater kunstig til planter gir de felling av bladstilk og krølling av slyngtråd. Jasmonat aktiverer gener som koder for proteaseinhibitorer, fenylalanin ammonium lyase, lipoksygenase og chalcon syntase.

Strukturformel

Hvis plantenArtemisia tridentata skades kan den frigi flyktig metyljasmonat i tilstrekkelige mengder til at planter i nærheten lager proteaseinhibitorer.

Biosyntese av jasmonat

Biosynteseveien av eicosanoider hos dyr omfatter prostaglandiner, prostacykliner, thromboxaner og leukotriener er et autokrint signalsystem som deltar ifm. smerte, infeksjon og feber, aggregering av blodplater og sammentrekning av glatt muskelatur. Første trinn i denne veien er at fosfolipase A2 spalter av arakidonsyre. I tillegg dannes lysofosfatidylcholin som kan regulere ionekanaler via protein kinase. Synteseveien fra arakidonsyre (C20:4) ligner på syntesen av jasmonat fra linolensyre (C18:3) i planter. Jasmonat lages fra den umettede fettsyren linolensyre. Første trinn katalyseres av en lipoksygenase og det dannes et hydroperoksid (13-hydroperoksylinolensyre). Allenoksid syntase lager et epoksid fra hydroperoksidet (12,13-epoksylinolensyre). Det skjer en ringdannelse katalysert av allenoksid syklase og produktet er 12-oksofytodiensyre. Deretter virker en reduktase etterfulgt av b-oksidasjonsreaksjoner som lager jasmonat. Det er interessant at virkningsmekanismen for salicylsyre hos mennesker er å påvirke syntesen av prostaglandinger. Man kan også tenke seg et nært samvirke mellom salicylsyre og jasmonat.

Systemin

Systemin er et lite polypeptid med 18 aminosyrer som produseres som respons på såring og insektsangrep. Systemin transporteres rundt i planten hvor syntesen av proteinase inhibitorer startes.

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:44 - Sist endret 15. feb. 2011 13:22