Plantefysiologi

Blomstring

Blomstring

Langdags- og kortdagsplanter 

Kritisk daglengde og blomstring

Langdagsplanter (LDP) blomstrer når dagen er kortere enn en bestemt kritisk daglengde (kortnattsplanter). Kortdagsplanter (KDP) blomstrer når dagen er kortere enn en kritisk daglengde.

Nattavbrudd

Nattavbrudd med rødt lys (R) hindrer blomstring hos kortdagsplanter selv om nattlengden som sådan skulle tilsi blomstring. Denne effekten kan oppheves hvis det røde lyset umiddelbart etterfølges av mørkerødt lys (MR). Nattavbrudd med rødt lys gir blomstring hos langdagsplanter selv om daglengden ikke skulle tilsi blomstring.

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:44