Velkommen som ny informatikkstudent

Velkommen til studiestart 15-19. august! Studiestartsuka markerer starten på et nytt studieår. Du vil bli kjent med studieprogrammet ditt og hva som forventes av deg som student. Den første uka vil gjøre deg kjent med UiO, Insitutt for informatikk og hverandre. 

Programvise studiestartsider