Kjemien stemmer!

Vi inviterer til et seminar for alle som er interesserte i kjemiundervisning. Anledningen er at Truls Grønneberg som har vært leder for skolelaboratoriet i mer enn 30 år, fyller 70 år.   

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Påmelding er nødvendig, se høyre kolonne.

Program

10:30     Truls, Skolelaboratoriet og Kjemisk institutt

Svein Stølen, Universitetet i Oslo, Kjemisk institutt                       

10:50     Hva gjør Naturfagsenteret for kjemi i norsk grunnskole?          

Anders Isnes, Naturfagsenteret

11:20     Pause, 10 min  

11:30     Kemiundervisningen i den danske skole

Klassetrin, omfang, indhold og evaluering samt et par konkrete eksempler!

Erland Andersen,  Naturfagkurser.dk

12:00     Lærerutdanning i Danmark

Lærerutdanning i Danmark står ovenfor store utfordringer, spesielt hva angår rekruttering av lærere til naturfagene. Utover en kort statusbeskrivelse, vil foredraget fokusere på hvordan lærerutdanning til grunnskole og videregående (gymnas) på vesentlige punker er forskjellig fra norsk lærerutdanning. Hva vi kan lære av hverandre? Hva foregår det av kjemididaktisk forskning i Danmark?

Harald Brandt, VIA University College, Læreruddannelsen i Århus

12:30     Lunsj i Kjemikantina

13:30     Næringsstoffer i naturfag og kjemi - hvilke briller har vi på oss når vi underviser?

I samfunnet og naturen møter man næringsstoffer i to sammenhenger: som del av maten, og som bestanddeler i biologiske organismer. Hvis vi velger mat som ramme, hvilke konsekvenser kan dette ha for hvordan vi vinkler undervisningen?            

Erik Fooladi, Høgskulen i Volda, Institutt for realfag

14:00     Erfaringer fra rekonstruksjon av ikoniske forsøk.

En presentasjon av erfaringer fra eksperimenter med et vannspaltingsapparat fra den historiske samlingen på NTNU, en nybygget voltasøyle og en gammel Daniell celle. Hvilken stilling tilsvarende forsøk og gjenstander har, og har hatt, i forskning og undervisning ble undersøkt. Selve eksperimentene bød på overraskelser som var umulig å forutsi fra de skriftlige kildene. 

Lise Kvittingen, NTNU, Kjemisk institutt

14:30     Pause, 15 min

14:45     Farger, lys og lyd

Demonstrasjonsforsøk i kjemi - en hilsen til Truls.

Merete Hannisdal, Bjørn Pedersen, Vivi Ringnes og Brit Skaugrud

15:30     Slutt

Emneord: kjemi, seminar, kjemiundervisning, skole, kjemien stemmer
Publisert 18. apr. 2012 15:46 - Sist endret 1. mai 2012 09:50