Ledige stillinger

Ledig stilling ved Kjemisk institutt:

CompSci - Call 2 - Marie Sklodowska-Curie PhD Fellowships in Natural Sciences - 17 positions

Søknadsfrist: 1. februar 2022

Ledig stilling ved Hylleraas-senteret:

For tiden ingen ledige stillinger.

Ledig stilling ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi:

  • Rådgiver innen forskningsadministrasjon
    Avdeling: Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
    Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
    Språk: Bokmål
    Søknadsfrist: 28. august 2022