Strategi

Kjemisk institutt har, som Norges største fagmiljø innenfor kjemi, et betydelig nasjonalt ansvar for forskning, utdanning og formidling. Vår strategi bygger opp under overordnet strategi for UiO.

Visjon

Kjemisk institutt har et skapende miljø med motiverte medarbeidere som til sammen leverer landets beste kjemiundervisning og er toneangivende i Norden innen forskning.

Vår strategi for 2021 - 2030 (pdf, norsk)

Virksomhet

Kjemisk institutts hovedvirksomhet er forskning, utdanning og formidling.

 

Se også:

Publisert 17. des. 2010 10:41 - Sist endret 25. mars 2021 16:08