Studier

Student i labfrakk som jobber på datamaskin

Informasjonsside for masterstudenter

Her finner du praktisk informasjon som gjelder for masterstudier med viktige frister og skjemaer.

Finn emner

 

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle kjemiemner

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Kontakt oss

Studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt

Treffetid: 12.30 - 15.00

Veiledning utenom treffetid kan bestilles på e-post og kan gjøres via zoom eller på telefon.

E-post:  studieinfo@kjemi.uio.no (denne køen går innom MN studieinfo)

Spørsmål om studier