Utviklingssemester: nye perspektiver

En viktig nøkkelkompetanse i både forskning og i samarbeid med andre mennesker, er å kunne innta alternative perspektiver. Dette er en sentral akademisk verdi som blir stadig viktigere og vil være avgjørende kompetanse for studentene i møte med fremtidens arbeidsmarked. Alle våre bachelorprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har derfor et eget utviklingssemester.

Studenter på båt i Arktis

En god måte å trene på å innta nye perspektiver, er å utsette deg for situasjoner der du blir nødt til å gjøre det.

Camilla fanget fytoplankton med forskere og studenter fra hele verden under sitt semester på Svalbard.

Om utviklingssemesteret

Utviklingssemesteret skal være med å forberede våre studenter til fremtidens ukjente jobber. Vi oppfordrer derfor studentene til å utfordre seg selv. Det kan være ved å ta andre fag enn deres eget fagfelt, møte en annen kultur på utveksling, gjennom arbeidspraksis eller å lære seg å forstå andre mennesker bedre.

I en faglig sammenheng kan det være å

  • ta i bruk en utradisjonell metode innen et fagfelt
  • kombinere innsikt fra fagfelt som vanligvis ikke kobles sammen
  • se situasjoner ikke bare fra eget perspektiv, men også fra andres 
  • ha evne til å omstille seg

Utveksling

Å reise på utveksling vil kunne utfordre perspektivene dine og gi deg et nytt bilde av din egen kultur. Kjemi-studenten Sverre dro på utveksling til Cambridge.

Arbeidspraksis

På universitetet møter du ofte fagene gjennom et teoriperspektiv. Ved å ta et praksisemne har du mulighet for å se hva fagene kan brukes til og samtidig se hvordan det er å være i en faglig relatert jobb.

Studieopphold på Svalbard

Utveksling til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er et spennende alternativ for realfagsstudenter. Du møter et internasjonalt studiemiljø og samarbeider med forskere som er eksperter på Arktis.

Frie emner

Emne i et annet fag

Universitetet i Oslo er i seg selv mangfoldig med mange muligheter for å møte nye perspektiver i form av andre fag med andre tenkemåter. Kanskje du skal prøve deg på et fag innen samfunnsvitenskap, pedagogikk, humaniora eller jus?

Formidling av kunnskap

På MNKOM3000 lærer studentene å formidle komplisert forskning på en enkel måte. Å kunne formidle egen kunnskap er ikke bare viktig for å fremme forskning, men også for å vise potensielle arbeidsgivere hva du kan. 

De som får de mest relevante jobbene, er de som er flinke til å kommunisere hvordan kunnskapen deres kan brukes i arbeidslivet. Les hvordan det har gått med våre studenter og hva som er lurt for å komme raskt ut i relevant jobb i UiOs store kandidatundersøkelse.

Utdanning – Kultur for læring

Vi jobber også for å være blant Europas ledende miljøer innen utdanning. Vi er internasjonalt ledende på integrering av programmering og digital kompetanse i alle utdanninger, og utvider nå utdanningssamarbeidet med utvalgte, europeiske forskningsintensive universiteter.