English version of this page

Digital signalbehandling og bildeanalyse (DSB)

Signalbehandling og bildeanalyse for anvendelser innen medisinsk avbildning, undervannsakustikk, seismikk og fjernmåling.

I signalbehandling er hovedaktiviteten å studere og simulere signaler fra grupper av sensorer for å forbedre nøyaktigheten i resulterende bilder. Anvendelser er i medisinsk ultralyd, sonar og akustisk lokalisering.

I bildeanalyse fokuserer vi på automatiske metoder for ekstrahering av informasjon fra bilder. Anvendelser er medisinsk bildeanalyse og fjernmåling.

Mye av vår forskning handler om avbildning, det vil si å lage bilder av skjulte strukturer (i kroppen, i undergrunnen, i vann). Gruppen utgjør en stor del av Senter for avbildning.

Vi samarbeider med en klynge norske bedrifter innen akustikk, sonar og ultralydsteknologi. Noen av bedriftene er startet av våre egne ansatte og tidligere studenter.

Gruppen har mange av sine websider i den engelske strukturen.


Emneord: avbildning, signalbehandling, bildeanalyse, ultralyd, fjernmåling, sonar, seismikk
Publisert 18. nov. 2010 13:19 - Sist endret 8. apr. 2016 08:38

Kontakt

Gruppeleder: Anne Solberg

Prosjekter