Personer

Ledelsen

Ledere for arbeidspakkene

Akademisk ansatte

  • Danny Caballero, førsteamuensis ved Fysisk institutt og Michigan State University

CCSE-gruppen og samarbeidspartnere 

Samarbeidspartnere på Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Samarbeidspartnere ved CEMO - Centre for Educational Measurement

CCSE-gruppen ved Fysisk institutt

CCSE-gruppen ved Matematisk institutt

CCSE-gruppen ved Institutt for informatikk

CCSE-gruppen ved Institutt for biovitenskap

CCSE Ph.d.-studenter – utvikling innen utdanningen

CCSE-gruppen ved the Høgskolen i Sørøst-Norge

  • Svein Linge, professor, Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
  • Marius Lysaker, professor, Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
Published Nov. 29, 2016 12:02 PM - Last modified Oct. 31, 2017 10:11 AM