Personer

Anders Malthe-Sørenssen

Senterleder

 

Sunniva Rose

Nestleder

Morten Hjorth-Jensen

Leder for arbeidspakken Forskningsbasert utvikling av læringsmateriale

Mørken, Knut Martin

Leder for arbeidspakken Spredning gjennom partnerskap

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen

Leder for arbeidspakken Studentdrevne aktiviteter

Ellen Karoline Henriksen

Leder for arbeidspakken Kultur for læring og undervisning 

Akademisk ansatte

  • Danny Caballero, førsteamuensis ved Fysisk institutt og Michigan State University

CCSE-gruppen og samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere på Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Samarbeidspartnere ved CEMO - Centre for Educational Measurement

CCSE-gruppen ved Fysisk institutt

CCSE-gruppen ved Matematisk institutt

CCSE-gruppen ved Institutt for informatikk

CCSE-gruppen ved Institutt for biovitenskap

CCSE Ph.d.-studenter – utvikling innen utdanningen

CCSE-gruppen ved the Høgskolen i Sørøst-Norge

  • Svein Linge, professor, Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
  • Marius Lysaker, professor, Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi