Prøveforelesning: Maria Elisabeth Brandal Berstad

Master i farmasi Maria Elisabeth Brandal Berstad ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diving through membranes: A critical comparison of PCI with biological and biochemical methods to enhance the endosomal escape.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 25. mars 2015 15:21 - Sist endret 25. mars 2015 15:21