Prøveforelesning: Bjarne Brudeli

Cand. pharm Bjarne Brudeli ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Modeling CNS penetrance - Can blood-brain penetration for small molecules be predicted?.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 23. feb. 2015 12:21