Prøveforelesning: Hilde Marie Erøy Edvardsen

Master i farmasi Hilde Marie Erøy Edvardsen ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prevalence and toxicity of the new psychoactive substances (NPS).

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 6. feb. 2015 09:41