Prøveforelesning: Marianne Arnemo

Master i farmasi Marianne Arnemo ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Evolution of innate immune memory.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 29. feb. 2016 10:22