Prøveforelesning: Lise Berven

Master i klinisk ernæring Lise Berven ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Role of proteases in cancer.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 30. aug. 2016 12:37 - Sist endret 30. aug. 2016 12:37