Prøveforelesning: Victoria Jeaninne Valerón Bergh

Licenciada i farmasi Victoria Jeaninne Valerón Bergh ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cyclodextrins as pharmaceutical excipients: advantages and limitations.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 15. feb. 2017 09:53 - Sist endret 15. feb. 2017 09:53