Prøveforelesning: Cathrine Elisabeth Olsen

Master i farmasi Cathrine Elisabeth Olsen ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Role of different levels of ROS in pro-survival and pro-apoptotic pathways.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 26. okt. 2017 15:26 - Sist endret 26. okt. 2017 15:26