Prøveforelesning: Karoline Gangestad Primdahl

Siv.Ing Karoline Gangestad Primdahl ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Biosynthesis of terpenoids: recent advances in mechanistic understanding.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 3. nov. 2017 11:00