Prøveforelesning: Cecilie Rosting

Master i farmasi Cecilie Rosting ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Recent developments in protein based drugs and their analyses.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 1. des. 2017 11:00