Prøveforelesning: Kristine Opsvik Wikene

Master i farmasi Kristine Opsvik Wikene  ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Myth of curcumin - a medicinal perspective.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 12. juni 2017 11:00