Prøveforelesning: Anne Marte Sjursen Kvello

Master i molekylær biovitenskap Anne Marte Sjursen Kvello ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mechanisms underpinning differential drug effects with similar receptor binding: case opioids.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 22. mai 2019 10:00