Prøveforelesning: Seethapathy Gopalakrishnan Saroja

Master i bioteknologi Seethapathy Gopalakrishnan Saroja ved Farmasøytisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: From traditional remedy to licensed medicine: history, current practices, and possible bottlenecks.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 11. juni 2019 10:00