English version of this page

Tal og fakta 2020

Nøkkeltal for Institutt for geofag, UiO for 2020.

Vitenskaplege publikasjonar (DBH) 392
Masterprogram 1
Bachelorprogram 3
Oppnådd mastergrad 50
Avlagte doktorgradar 20
Ph.d./stipendiatar 50 årsverk
Akademisk tilsette (totalt m. ph.d. studentar) 161 årsverk
Teknisk tilsette (IT/Laboratorier) 19,9 årsverk
Administrativt tilsette 13,4 årsverk
Økonomi (mill NOK) * 211
– Del av økonomi som er eksternt finansiert ** 50 %

Institutt for geofag, Universitetet i Oslo er det breiaste geofaglege forskingsbaserte undervisningsmiljøet i Noreg.

* Tal og statistikk i tabellen er henta frå DBH, med unntak av tala for økonomi. 

** Ekstern finansiering er inklusive Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED), eit SFF som ligg organisatorisk under instituttet. Summen er eksklusive inngåande balanse dvs. over- og underskot frå forrige år.

Publisert 11. mai 2021 13:48 - Sist endra 11. mai 2021 19:39