2015

Sist endret 9. des. 2015 16:29 av Elina Melteig

En familie av mikroalger er kjent for å ta opp CO2. Forskere har nå funnet ut at ulike varianter av samme art kan reagere ulik på klimaendringer. Dette betyr at arten i fremtiden kan bli dårligere til å ta opp CO2.

Sist endret 21. des. 2016 11:31 av Elina Melteig

Vil sneglen Gibberulus gibberulus gibbosus tåle varmere vann og høyere CO2-innhold? Svaret er en del av de avanserte klimamodellene.  

 

Sist endret 27. okt. 2017 13:06 av lenkeretter@localhost

De har ingen hjerne. De har svært få måter å kommunisere med hverandre på. Til tross for dette jakter de i flokk. 

Sist endret 17. mars 2017 15:54 av Elina Melteig

Viktige habitater med sjøgress kan trues med tap av biodiversitet, viser ny studie i Ecology Letters

Sist endret 11. okt. 2018 13:17 av lenkeretter@localhost

Professor Nils Chr. Stenseth er valgt inn i National Academy of Sciences.

Sist endret 24. nov. 2015 10:32 av Elina Melteig

Neandertalerne døde ut for ca 30 000 år siden. Men fortsatt stammer omtrent 4-5 prosent av genene hos nålevende europeere fra nettopp neandertalerne.

Sist endret 13. juli 2016 15:30 av Elina Melteig

Hva skjer med en fiskebestand dersom vi overfisker? Når må man slutte å fiske for at en bestand ikke skal kollapse? Ved CEES ved UiO samarbeider de med både nordiske, europeiske, russiske og amerikanske forskere for å finne svar på blant annet disse spørsmålene.

Sist endret 6. okt. 2015 09:28 av Elina Melteig

Våre tidligste forfedre hadde mindre kroppsvekt enn tidligere antatt. Tyngdeforskjellen mellom kjønnene var også større lenger opp på stamtreet enn det forskere hittil har regnet med.