English version of this page

Laboratorier på IBV

Når du arbeider på laboratorier er det viktig at du kjenner til forhåndsregler for kjemikalier og biologiske faktorer / GMO, og at du har tilstrekkelig opplæring.

Generelle labregler

  1. Alenearbeid kun mellom 07:00 – 18:00
  2. Ta alltid av laboratoriefrakk og hansker før du forlater laboratoriet
  3. Husk risikovurdering av arbeidet
  4. Bruk om nødvendig vernebriller, avtrekkskap og andre sikkerhetsintallasjoner og utstyr
  5. Beredskapstavler finnes ved hver hovedheis
  6. Vask hendene
  7. Reager alltid på alarmer som avtrekksskap og brann
  8. Meld fra om feil og mangler

Labfrakker

På IBV bruker vi både engangs- og flergangslabfrakker.
Her finner du mer informasjon om labfrakkvask ved IBV.

Labjournal

Føring av godkjent laboratoriejournal er obligatorisk for alle eksperimentelle fag.
Ny labjournal for ansatte og studenter på IBV kan hentes på innkjøpskontoret, U157.

UiO's prosedyre for sikkert arbeid

Alle IBVs prosedyrer som omhandler laboratoriearbeid er utarbeidet med bakgrunn i UiOs Prosedyre for sikkert arbeid, som regulerer laboratoriearbeid på et overordnet nivå.