Etter- og videreutdanning ved Institutt for biovitenskap

Vi tilbyr etter- og videreutdanning til lærere i biologi i den videregående skolen, men kursene er åpne for lærere i naturfag på alle nivåer og for alle andre interesserte.

Skolelaboratoriet for biolologi tilbyr etter- og videreutdanning.

Publisert 29. okt. 2010 15:05 - Sist endret 3. aug. 2016 12:26