Plantenes anatomi

Plantenes indre bygning og morfologi

Høstakvarell

Planteanatomi omhandler plantenes indre struktur og bygning. Cellen er den strukturelle enhet i alt liv. Plantecellene har flere egenskaper som atskiller dem fra dyrecellene. En samling av celler danner vev: hudvev, ledningsvev, styrkevev og grunnvev. Cellevevet bygger opp organer: rot, stengel, blad, blomst og frukt. Organene har en ytre form (morfologi).

Klikkbart bilde av plantens delerBlad StengelvekstFruktVevPlantecelleBladBlomstRot Membran

Klikkbart bilde av plantens ulike deler og oppbygning.

Tilbake til hovedsideVeggoVeggvKjerneERMitokondriumPlastiderVakuole

Av Halvor Aarnes
Publisert 4. feb. 2011 13:26 - Sist endret 2. des. 2020 10:14