Matematikk og statistikk

Matematikk og statistikk er nødvendige verktøy innen biologi.

Akvarell IAa

Matematikk og beregninger er en naturlig del av all moderne vitenskap. Sannsynlighetsregning og statistiske metoder bygger på forutsetninger som må være oppfylt før de anvendes: Representativt utvalg, uavhengighet og homogen varians. Pseudoreplikerte data i tid og rom er ikke uavhengige av hverandre. Det finnes mange forskjellige sannsynlighetsfordelinger, for eksempel normalfordelingen, binomialfordelingen og Poissonfordelingen, men felles for dem alle er at arealet (integralet) under sannsynlighetstetthetsfunksjonen er lik 1: Normalfordelingen;;;;kjikvadratfordelingen;;;;Poissonfordelingen;;;;Students t-fordeling;;Betafordelingen;;;;Gammafordelingen;;;Eksponentialfordelingen;;;Rayleighfordelingen;;;; Weibullfordelingen;;;;...

På denne siden er det dessuten  litt om: Kontingenstabeller og odds ratio;;;Markovkjeder;;;;Mikset effektmodeller;;;;.Overlevelsesanalyse;;;;...

 Introduksjon til statistikk- og programmeringsspråket R

Her følger det noen pdf-er som kanskje (muligens) kan være til litt nytte, beklager flere skrivefeil som jeg ikke har fått rettet opp, så altså S.E. & O.

R intro 1

R intro 2 Matriser og matriseregning

R intro 5

R intro 7 Normalfordelingen

R innen statistikk og matematikk

Forkurs i matematikk og statistikk med bruk av R

Matematikk og statistikk i R 

Mer matematikk og statistikk 

Bruk av R – flere eksempler 

Numerisk løsning av differensialligninger 

Bruksanvisning for statistikkprogrammet og programmeringsspråket R (pdf)

Bruksanvisning for statistikkprogrammet og programmeringsspråket R (docx)

En enkel innføring i statistikk

R brukt i emnet BIO2150 Biostatistikk og studiedesign (nedlagt 2018)

Tillegg til introduksjonsforelesninger

Datafiler oppg1, oppg2, oppg3, oppg4, oppg5, oppg6

Tilbake til hovedside

Av Halvor Aarnes
Publisert 1. mars 2011 15:57 - Sist endret 16. mars 2020 16:31