Gammafordelingen

Gammafordelingen er en kontinuerlig statistisk sannsynlighetsfordeling. Gammafordelingen er velegnet for data som ikke følger normalfordeling. Den er bare definert for positive reelle tall. Gammafamilien omfatter gammafordelingen, eksponentialfordelingen og kjikvadratfordelingen.

Gamma-fordeling er en fleksibel fordeling som kan beskrive mange typer prosesser.

For en tilfeldig stokastisk variabel X med gammafordeling, formparameter r og rateparameter λ har følgende sannsynlighetstetthetsfunksjon:

\(f(x)=\displaystyle\frac{\lambda ^r}{\Gamma(r)}x^{r-1}e^{-\lambda x}\;\;\;\;\; x\geq0\)

hvor Γ(r) er gammafunksjonen:

\(\Gamma(r)= \displaystyle\int_0 ^\infty t^{r-1}e^{-t} dt\)

For heltall er:

\(\Gamma(n)= (n-1)!\)

Gammafordelingen kan også beskrives av en skalaparameter 1/λ.

Forventning E(X)  og varians Var(x) til en gammafordeling X~Gamma(r,λ):

\(E(X)= \displaystyle\frac{r}{\lambda}\;\;\;\;\;\;\, Var(X)= \frac{r}{\lambda ^2}\)

En annen utgave av sannsynlighetstetthetsfunksjonen f(x) for gammafordelingen er:

\(f(x)=\displaystyle\frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)}x^{\alpha - 1} e^{\frac{-x}{\beta}}\)

\(\Gamma(r)= \displaystyle\int_0 ^\infty t^{x-1}e^{-t} dt\)

\(E(X)= \displaystyle\frac{\alpha}{\beta}\;\;\;\;\;\;\, Var(X)= \frac{\alpha}{\beta ^2}\)

Gammfordelingen sannsynlighetstetthet

Sannsynlighetstetthetsfordelingen for gammafordelingen med forskjellige formparameter (α) og rateparameter (β, skalaparameter, "scale")

Gammafordelingen sannsynlighetstetthet

Sannsynlighetstetthetsfunksjon  med formparameter α=2  ("shape") ved forskjellige rateparameter β ("scale"). Arealet under sannsynlighetstetthetsfunksjonen er alltid lik 1 integrert over hele sannsynlighetsområdet, noe som man også kan se fra den kumulative sannsynlighetstettheten vist i figuren nedenfor. 

Gammafunksjonen kumulativ sannsynlighetsfordeling

Kumulativ sannsynlighet F(X) for gammafunksjonen formparameter α=2  ("shape") ved forskjellige rateparameter β ("scale"). 

Tilbake til hovedside

Publisert 3. mars 2020 15:48 - Sist endret 25. mars 2020 15:36