Genetikk

Arv og evolusjon

Akvarell rogn

Gener er bærere av informasjon fra en generasjon til den neste. Et gen kan ha mange utgaver (alleler). Variasjon og naturlig utvalg er mekanismen bak evolusjon.

Tilbake til hovedside

Av Halvor Aarnes
Publisert 4. feb. 2011 13:23 - Sist endret 7. jan. 2019 12:23