Økologi

Organismene og deres livsmiljø

Malt av Ingrid Aarnes

Økologi er det vitenskapelige studiet av hvordan levende organismer og det omgivende fysiske og kjemiske miljø samvirker og danner komplekse nettverk og kretsløp.

Økofysiologi

Økofysiologi er studiet av plantenes fysiologiske tilpasninger til et leveområde, habitat.

 

Av Halvor Aarnes
Publisert 3. feb. 2011 14:41 - Sist endret 11. juli 2018 12:13