Økologisk nettverk

Nettverk og interaksjon mellom organismene som lever i et økosystem. Artene utgjør knutepunkter (noder), og disse nodene hektet sammen via et nettverk. Nettverkene kan være næringsnett  og næringskjeder i trofiske nivåer, biofilm,  eller former for symbiose, mutualisme eller konkurranse innen arten eller mellom arter. Økologiske nettverk kan bidra til økosystemstabilitet og ressurssirkulering.

Publisert 24. apr. 2018 12:37 - Sist endret 24. apr. 2018 12:39