Y

Yngleknopper (yngelknopper) eller bulbiller er små groknopper (løkknopper) som faller lett fra planten og gir vegetativ (aseksuell) formering (klon) av planten. Yngleknoppene kan finnes i bladhjørner eller i blomsterstanden, dannet fra sideknopper

Ytterbark - Døde alternerende lag med periderm og døde lag av andre celler som er avskåret fra det indre av planten ved at det har blitt dannet nye korkkambier lenger inn i planteorganet.

Yttermembran - Gram-negative bakterier har en membran laget av fosfolipider og lipopolysakkarider som ligger på utsiden av celleveggen. Denne slipper gjennom vann og gasser, men andre stoffer må passere via proteinkanaler kalt poriner.