Ytterbark

Ytterbark - Døde alternerende lag med periderm og døde lag av andre celler som er avskåret fra det indre av planten ved at det har blitt dannet nye korkkambier lenger inn i planteorganet.

Publisert 4. feb. 2011 10:58