Q

Q-syklus - Reduserte kinoner frakter protoner (H+) over membranen og blir oksidert. Ubikinon i den indre mitokondriemembranen koblet til cytokrom bc1-komplekset i elektrontransportkjeden, samt plastokinon i tylakoidmembraner kloroplaster tilknyttet cytokrom b6f, og som reduseres og oksideres ved elektrontransport og som deltar i en Q-syklus som frakter protoner over membranen. Protongradienten blir brukt kjemiosmotisk til å lage kjemisk energi (ATP) katalysert av enzymet  ATPsyntase.

Q10 - Verdi som sammenligner hastigheten på en biologiske prosess ved en temperatur med hastigheten når temperaturen er 10 oC høyere. Q10 for biologiske prosesser varierer mellom to og tre.

Quiescens (l. quiescere - å være rolig) - Eksogen hvile. Midlertidig stopp i utvikling eller aktivitet i plantenes livssyklus f.eks. i frø og knopper, som skyldes ytre ugjestmilde faktorer f.eks. vinter. Forskjellig fra endogen hvile ("dormancy") som skyldes indre faktorer.

Quinoa (Chenopodium quinoa), eng. quinoa,  er en ettårig urt i meldefamilien (Chenopodiaceae). Frø males til mel etter at frøskallet, som smaker bittert, er fjernet. Inneholder ikke gluten.  Pseudoceral brukt av Inkaindianere, og domestisert rundt Titicaca-sjøen i Peru og Bolivia.  

Quorum-registrering (quorumsansing, quorumsensing, quorumregistrering, quorum) hos bakterier er kommunikasjon fra celle til celle med signaler som inneholder informasjon om hvor mange bakterieceller det er i nærheten (arbitrium), og som deretter kan brukes til å koordinere felles atferd med tilpasning til økt celletetthet. Slik synkronisert gruppeatferd sikrer ressurser og gir økt overlevelse, noe man kjenner fra tetthetsavhengige responser hos mennesker, dyr og planter overført via quorumsignaler.