Arbitrium

Arbitrium fra latin betyr styrke til å velge. Peptider hos bakteriofager som kommunikasjonssystem som er med i valget om en bakteriofag skal gå inn i lysogen fase hvor faggenomet settes inn og hviler i bakteriegenomet, eller velge  lytisk fase med oppløsnings av bakterien (lysis) og massespredning av nye viruspartikler som kan infisere flere bakterier. . Peptidene virker som arbitrium, hvor quorum kan være medvirkende. Det er indikasjoner på tetthetsavhengige arbitrium signaler også hos bakterier. 

 

Innen filosofi i diskusjon av menneskets frihet til å velge, motsatt av determinisme og eventuell illusjon av "fri vilje" (liberum arbitrium). Brukt blant annet av Thomas av Aquinas i verket Summa theologiae.

Tilbake til hovedside

Publisert 10. sep. 2019 12:20 - Sist endret 21. nov. 2019 10:54