Lysis

Lysis (gr. lysis - løsne) - Brudd i plasmamembranen og ødeleggelse av cellen. Lysis kan skje enzymer, osmotisk sjokk eller virus. Cellevæsken fra en celle som har gjennomgått lysis kalles lysat. Lysozym (muramidase) er et antimikrobielt enzym (glykosid hydrolase) som kan gi lysis av bakterier. Lysozym er forskjellig fra lysosomer

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:34 - Sist endret 28. mars 2020 10:40