Plasmamembran

Cellemembranen som omgir cytoplasma. Den ytre membran som avgrenser protoplasma mot celleveggen. Plasmamembranen, også kalt plasmalemma,  består av to lag tett pakket med lipidmolekyler innleiret med proteinmolekyler som deltar i transport og signaloverføring over membranen. Ionekanaler i membranen har forskjellig åpning og lukningsmekanismer og er selektive.

Endocytotisk resirkulering er retrograd transport av overskudd av plasmamembran, og som bringer løselig protein og cellemembranprotein tilbake til cellen etter å ha tømt innholdet på utsiden av plasmamembranen.

Endocytotiske vesikler fra plasmamembranen går tilbake til cellen ved å fusjonere med prevakuolært kompartment (PBV) hvor membranreseptorerer resirkuleres. Fra prevakuolært kompartment kommer vesikler som avgir innholdet til lyttiske vesikler. Lyttiske vakuoler inneholder hydrolyttiske enzymer.

   Rothetteceller skiller ut mukoplysakkarider fra slimfylte vesikler som fusjonerer med plasmamembranen. Overskudd av plasmamembranen går tilbake til cellen via endocytose (endocytotisk resirkulering). Spesielle overflateproteiner letter knoppdannelsen i vesikkelproduksjonen.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:42 - Sist endret 3. apr. 2019 16:08