Ekstracellulær matriks

Ekstracellulær matriks, også kalt grunnsubstans, er sukkerpolymere (glukosaminglykaner) satt sammen av sukkerdimere og koblet til glykoproteiner, enzymer og vesikler ligger på utsiden av celler på flercellete dyr. Det ekstracellulære matriks blir laget intercellulært og skilt ut på utsiden av cellene ved eksocytose. Grunnsubstansen danner et mekanisk støttende og avstivende nettverk formet som et vannløselig stillas med pore- og festemateriale. Virker som en geleaktig støtdempende gel hvor det kan skje celle til celle kommunikasjon og diffusjon av stoffer mellom cellene, blant annet av oksygen og karbondioksid.

I bindevevet grunnsubstansen koblet sammen med fibrilliære proteiner e.g. fibronektiner, laminin, integriner,  kollagen, og elastin. Disakkaridene er satt sammen av enten N-acetyl galaktosamin eller N-acetylglukosamin koblet hydrofile uronsyrer, D-glukoronsyre eller L-iduronsyre. Tilsvarende vannbindende pektin (polygalakturonsyre) i matriks mellom planteceller Det kan også forekomme sulfatestere. I synovialvæsken som smører leddkoblinger mellom skjelettbein virker hyalouronan (gr. hyalos- glass) som ekstracellulær matriks med et blankt og glassaktiv utseende. Hyalouronan (hyaluronsyre) består av disakkarider med N-acetylglukosamin og D-glukuronsyre og finnes også ekstracellulært på sener og senefester, men er ikke bundet til proteiner.  I den interstitielle gelematerialet mottar hyalouronan trykk.

Kondroitinsulfat (gr. kondros – bindevev) er fulsfaterte glukosaminglykaner som gir strekningsstyrke på sener, brusk, leddbånd og hjerteklaffer.

Dermatan (gr. derma – hud) er et glukosaminglykaner tilknyttet celler i huden hvor glukuronsyre  er byttet ut med L-idurdonat. Finnes også i blodårer.       

Keratan sulfat (gr. keras- horn) er hornaktig og inneholder ikke uronsyrer, og finnes i tilknytning til negler, klover, horn, hår og i hornhinnen (cornea) i øyet.  

Heparansulfat (gr. hepar- lever) er et polysakkarid i form av proteoglykan.

Tilbake til hovedside

Publisert 13. juni 2021 17:42 - Sist endret 13. juni 2021 17:42