Ekstracellulær matriks

Ekstracellulært matriks, også kalt grunnsubstans, er sukkerpolymere (glukosaminglykaner) satt sammen av sukkerdimere og koblet til glykoproteiner, kollagen, enzymer og vesikler ligger på utsiden av celler hos flercellete dyr. Det ekstracellulære matriks blir laget intercellulært og skilt ut på utsiden av cellene ved eksocytose og vesikkeltransport. Det skjer også vesikkeltransport fra ekstracellulært matriks over plasmamembranen og inn i cellene.  Grunnsubstansen danner et mekanisk støttende og avstivende nettverk formet som et vannløselig stillas med pore- og festemateriale. Virker som en geleaktig støtdempende gel hvor det kan skje celle til celle kommunikasjon og diffusjon av stoffer mellom cellene, og gassutveksling med oksygen og karbondioksid.

I bindevevet grunnsubstansen koblet sammen med fibrilliære proteiner e.g. fibronektiner, laminin, integriner,  kollagen, og elastin. Disakkaridene er satt sammen av enten N-acetyl galaktosamin eller N-acetylglukosamin koblet hydrofile uronsyrer, D-glukoronsyre eller L-iduronsyre. Tilsvarende vannbindende pektin (polygalakturonsyre) i matriks mellom planteceller Det kan også forekomme sulfatestere. I synovialvæsken som smører leddkoblinger mellom skjelettbein virker hyalouronan (gr. hyalos- glass) som ekstracellulær matriks med et blankt og glassaktig utseende. Hyalouronan (hyaluronsyre) består av disakkarider med N-acetylglukosamin og D-glukuronsyre og finnes også ekstracellulært på sener og senefester, men er ikke bundet til proteiner.  I den interstitielle gelematerialet mottar hyalouronan trykk.

Kondroitinsulfat (gr. kondros – bindevev) er fulsfaterte glukosaminglykaner som gir strekningsstyrke på sener, brusk, leddbånd og hjerteklaffer.

Dermatan (gr. derma – hud) er et glukosaminglykaner tilknyttet celler i huden hvor glukuronsyre  er byttet ut med L-idurdonat. Finnes også i blodårer.       

Keratan sulfat (gr. keras- horn) er hornaktig og inneholder ikke uronsyrer, og finnes i tilknytning til negler, klover, horn, hår og i hornhinnen (cornea) i øyet.  

Heparansulfat (gr. hepar- lever) er et polysakkarid i form av proteoglykan.

Kollagen finnes som forskjellige proteinfamilier og typer (1-14) i ekstracellulært matriks. Fibrillært kollagen, facit kollagen (fibrillassosiert kollagen med avbrutt trippelheliks), kollagen med korte kjeder. En type kollagen finnes bare i basalmembranen. 

Interstitiell matriks og basalmembran

Interstitiell matriks er den delen av ekstracellulært matriks som er tilknyttet bindevev, sammen med basalmembranen og basallamina. Basalmembranen laget av proteiner danner en tynn overgang mellom epitelceller og det underliggende bindevevet. Basalmembranen gir mekanisk støtte til cellevevet og deltar i transportprosesser.  I interstitiell matriks er det også en interstitiell væske.

Tilbake til hovedside

Publisert 13. juni 2021 17:42 - Sist endret 22. okt. 2021 17:50