Peptidase

Peptidase (gr. peptein - å fordøye; ase - enzym) - Enzym som bryter ned korte kjeder av aminosyrer (peptid) til frie aminosyrer. Eksopeptidaser spalter av aminosyrer fra enden av peptidkjeden. Endopeptidaser spalter bindingen mellom aminosyrer inne i peptidkjeden. Peptidaser er en type proteaser.

Peptidaser omfatter cystein-, aspartat- og serin-peptidaser, samt metallopeptidaser, og finnes hos både prokaryoter og eukaryoter.

Cysteine endopeptidasen legumain ble først funnet i bønner (Phaseolus vulgaris). Seinere ble den funnet i sneglefeberparasitten og flatormen Schistosoma, og deretter i alle dyr.   Legumain kløyver proteinet i peptidbindingen etter aminosyren asparagin, en asparaginyl endopeptidase (asparagin endopeptidase) hvor det aktive sete binder binde cystein-histidin-asparagin. Enzymet inneholder i tillegg til protease også ligase. Hos pattedyr er legumain funnet også i lysosomer og endosomer. Hos dyr har legumain funksjoner i immunsystemet, blant annet antigenpresentering via MHCII. 

Metalloendopeptidaser inneholder et metall e.g. zink i det katalyttiske sete. Astacin er en zink-endopeptidase som finnes hos dyr.

Tilbake til hoveside

Publisert 4. feb. 2011 10:41 - Sist endret 9. aug. 2021 16:31