Proteoglykaner

Proteiner bundet til sukkermolekyler, og karbohydratene utgjør ofte en stor andel av massen til proteinet. Proteoglykaner har festet lange lineære kjeder eller rekker med disakkaridet glukosamin eller galaktosamin, som er en type heksoseaminer. Disakkaridene inneholder negative ladninger som gjør at glykoproteinet tiltrekker seg vann og kan lage en gel. Glykoproteiner inneholder også sukkermolekyler, men i mindre mengder og type.

Andre typer sukkermolekyler som kan inngå i proteoglykaner er heksuronsyre (glukuronsyre) og iduronsyre. Uronsyrer kan generelt binde mye vann, jfr. galakturonsyre i pektin i planter. Proteoglykaner gir strekningsstyrke og fasthet, og et eksempel er proteoglykanet aggrecan som inngår i brusk hos dyr.L-iduronsyre er en viktig bestanddel i glukosaminglykaner, for eksempel i antikoagulanten heparin og heparansulfat i dyr, Sukkermolekylet kan også være modifisert med påhektet acetylgrupper (N-acetylglukosamin) eller sulfatgrupper e.g. det lineære polysakkaridet heparansulfat bundet til flere typer ligander blant annet i  protein som proteoglykan. Heparansulfat og dens evne til å binde ligander har en viktig funksjon i metabolismen hos dyr, blant annet i blodkoagulering og dannelse av nye blodkar (angiogenese), men kan også binde virus.  Proteoglykaner med heparansulfat finnes i transmembranproteinet syndecan som binder ekstracellulære ligander (vekstfaktorer) og ekstracellulært matriks (kollagen,).

Tilbake til hovedside

Publisert 8. nov. 2018 08:18 - Sist endret 8. nov. 2018 09:07