Cytoplasma

Cytoplasma (gr. kytos - hult kar; plasma - stoff) - Innholdet i celler som befinner seg innenfor cellemembranen,  unntatt cellekjernen hoe eukaryoter som danner et eget karyoplasma. Celleinnholdet omkring cellekjernen.  Vandig gjennomsiktig, viskøs substans som inneholder celleorganeller , submikroskopiske membraner og partikler og uorganiske- og organiske stoffer. Cytosol er vannfasen i cytoplasma.

Protoplasma omfatter hele celleinnholdet inkludert cellekjernen.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:14 - Sist endret 21. des. 2019 06:46